top of page

Afro Health Connect Meetups

Public·4 members

Danfoss Ecl 9310 Manual 12 NEW!


* A master synchronization broadcast signal has not been received for at least 25 secondsWhen the reset menu has been activated, the ECA 30 / 31 will send pseudo master broadcasts for 10 seconds in order to bring the ECL controllers out of an initialization phase. The ECA 30 / 31 will then start to send address change commands to ECL 485 addresses 1-14 (Because in some early ECL version it was possible to set the address to 10-14). This will take approximately 15 seconds. As all ECL controllers on the ECL 485 network will get their ECL 485 address changed to 15 it is recommended that all other controllers except for the intended master controller are turned off (or removed from its base part) before this function is activated. The whole operation will take approximately 25 seconds. If multiple controllers end up with address 15 then there is a risk that they will conflict with each other. It is therefore necessary to manually check and reset the ECL 485 addresses of slave controllers after this function has been used.
Danfoss ecl 9310 manual 121 Push Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme Port AB Port B Port A Push Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup 200 mm Wirsbo Push 20/25 är två pump- och shuntgrupper avsedda att användas med installation av Wirsbo Golvvärme. Wirsbo Push 20 har kapacitet att försörja en maximal golvyta av 250 m 2 vid ett största värmebehov på 50 W/m 2. Wirsbo Push 25 har kapacitet att försörja en maximal golvyta av 460 m 2 vid 50 W/m 2. Shuntgrupperna är försedda med en Danfoss VMV 20/25 trevägs shuntventil. I grundutförande styrs ventilen av en Danfoss RAVK termostat. Termostaten är steglöst inställbar i området C. Shuntgrupperna är försedda med en intern by-pass för konstanthållning av inställd temperatur. En strypventil, TA STK med Kvs=4 har monterats för justering av flödet på primära inloppet. Shuntgruppen bör inte installeras till primärsystem utan huvudpump. Gör en noggrann kontroll av primärkretsens tryckfall. Wirsbo Push 20/25 Electronic Wirsbo Push 20/25 kan även levereras med ett elektroniskt reglersystem av typen Danfoss 3310 (motsvaras av ECL 9310). I paketet ingår utomhus-, inomhus och framledningsgivare. Termomotor för automatisk injustering av shuntventilen. Det elektroniska reglersystemet kontrollerar automatiskt framledningstemperaturen så att inställd rumstemperatur erhålles. Temperaturen för hela installationen styrs då från en centralt placerad givare. För vissa typer av lokaler, exempelvis verkstads- eller lagerlokaler, bortfaller därvid behovet av styrdon och rumstermostater. Se vidare särskild information om Push 20/25 Electronic.


5 Bild 5 Elektroniskt utetemperaturkompenserat reglersystem Bestående av: (9) Termomotor ABV-NC (12) Utegivare ESMT (10) Framledningsgivare ESMA (13) Fjärrkontrollpanel (rumsgivare) ESMF-10 (11) Reglercentral Danfoss ECL 9310 Det elektroniska reglersystemet Danfoss ECL 9310 har en utomhustemperaturkompensering av tilloppstemperaturen, vilket kräver att en utomhustemperaturgivare, framledningstemperaturgivare och en reglermotor av typ termomotor skall anslutas. Dessutom finns möjlighet att ansluta rumsgivare för direkt styrning av rumstemperaturen. I den elektroniska reglercentralen kan också cirkulationspumpen anslutas. Detta innebär att pumpen stoppas när värmebehov ej föreligger. Pumpen motioneras emellertid 1 min/3 dygn. Reglercentralen har följande komfort och sparfunktioner: Nattsänkning, efter utetemperatur eller fast. Automatisk efterjustering av tilloppstemperaturen när rumsgivare används. Snabbuppvärmning, forcering 20% efter sänkning. Sommarurkoppling. Möjlighet via 2-ledarbuss till sammankoppling med andra ECL regulatorer. Säkerhetsfunktioner: Min och max begränsning av tilloppstemperaturen. Pumpstyrning och pumpmotion. Frysskydd av värmeanläggningen. Manuell styrning av ventilmotor. Max eller min begränsning av returtemperatur. Inbyggd funktionskontroll av regulator och givare. Termomotor (9) är vid leverans monterad på ventilen. Övriga komponenter levereras bipackade i kartongen. Vi förbehåller oss rätten till förändringar utan föregående meddelande


Installationsmanual CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän information för installation... 3 Elmontage... 4


  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    bottom of page